Konačno!

Objavljeno: 14.11.2011 u 19:57

Dana 11.11.11. tiskara Kerschoffset otisnula je prve primjerke knjige koja se već slijedećeg dana pojavila na Interliberu na Jesenski i Turk štandu u društvu plave kabine sljemenske žičare.
Hvala svima još jednom.